Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 27,3 nghìn tấn
Lượt xem: 169
Theo thông tin từ Cục Thống kê, tháng 5-2023 sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, không bị ảnh hưởng của dịch bệnh; các hộ sản xuất thủy sản tập trung chăm sóc các diện tích đang được thả nuôi, đồng thời tiến hành thu hoạch các con nuôi đạt kích cỡ thương phẩm.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Tổng sản lượng thủy sản trong tháng đạt 5,7 nghìn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 27,3 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 24,6 nghìn tấn, tăng 3,8%, sản lượng thủy sản khai thác đạt 2,7 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022.

 Công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản được tăng cường, kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Toàn tỉnh đã phát hiện 34 vụ sử dụng xung kích điện để khai thác thủy sản; trong đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp, thu và nộp kho bạc nhà nước tổng số tiền là 32,6 triệu, củng cố hồ sơ 24 trường hợp tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính.

Trần Huyền
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH