Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 26.046 tỷ đồng
Lượt xem: 230
Theo cục thống kê tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng 5 ước đạt gần 5.315 tỷ đồng, tăng 48,3% so với tháng 5/2022. 
anh tin bai

Ảnh minh họa

Tính chung lại 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hoá toàn tỉnh ước đạt gần 26.046 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các nhóm hàng hoá đều có doanh thu bán lẻ tăng, trong đó các nhóm hàng có tốc độ tăng cao là lương thực, thực phẩm ước đạt 7.358 tỷ đồng, tăng 65,8%; hàng may mặc 1.775 tỷ đồng, tăng 57,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 2.518 tỷ đồng, tăng 41,6%; vật phẩm văn hoá, giáo dục 285,0 tỷ đồng, tăng 48,5%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 225,0 tỷ đồng, tăng 43,1%; dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 784,0 tỷ đồng, tăng 49,8%; hàng hoá khác 567,9 tỷ đồng, tăng 46,9%...

Trong tháng 5, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống toàn tỉnh ước đạt trên 787,2 tỷ đồng tăng 95,4% so với tháng 5/2022; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt gần 1,0 tỷ đồng, tăng 55,2%; doanh thu một số ngành dịch vụ khác ước đạt 525,2 tỷ đồng, tăng 66,3%. 

Theo số liệu của Cục thống kê công bố ngày 25/5, tính chung 5 tháng đầu năm nay, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống thực hiện trên toàn tỉnh ước đạt gần 3.546,0 tỷ đồng gấp 2,0 lần so với cùng kỳ năm trước (doanh thu dịch vụ lưu trú 571,2 tỷ đồng, gấp 2,7 lần; doanh thu dịch vụ ăn uống 2.974,8 tỷ đồng, tăng 94,7%); doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành 4,0 tỷ đồng, gấp 2,5 lần; doanh thu một số ngành dịch vụ khác 2.519,7 tỷ đồng, tăng 66,1%. 

CTV Hiền Mùi
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH