Tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục, xử lý các chợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp không đúng quy định
Lượt xem: 83
Những năm qua, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Hạ tầng thương mại nói chung, mạng lưới chợ nói riêng có bước phát triển tạo điều kiện mở rộng giao lưu hàng hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý và đầu tư chợ của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhiều nội dung quản lý chợ còn buông lỏng; tình trạng họp chợ trên vỉa hè, đường giao thông còn diễn ra; Một số chủ đầu tư dự án chợ chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng,… dẫn đến một số chợ đã xây dựng, hoạt động không đúng mục tiêu, công năng của chợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiềm ẩn gây phức tạp tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế; ngày 13/8/2023, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1711/SCT-TM đề nghị UBND huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục, xử lý các chợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp không đúng quy định.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng về chợ trên địa bàn; rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định các trường hợp vi phạm trong đầu tư xây dựng chợ như: Xây dựng không theo quy hoạch, không được cấp có thẩm quyền cho phép; xây dựng không đúng giấy phép được cấp,… Thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định, cấp phép, kiểm tra sau cấp phép xây dựng các công trình chợ thuộc thẩm quyền. Trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế các chợ trên địa bàn, đề nghị có sự tham vấn, trao đổi ý kiến với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan để tránh tình trạng đầu tư xây dựng sai giấy phép, không đúng mục tiêu, công năng hoạt động của chợ.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức quản lý chợ không xây dựng Nội quy chợ hoặc không thực hiện đúng Nội quy chợ, Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ đã được cơ quan chức năng phê duyệt và quy định có liên quan về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm… Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xóa bỏ triệt để các chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và văn minh thương mại.

CTV Kim Liên
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH