Ninh Bình: Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm ước đạt 40.865 tỷ đồng ​
Lượt xem: 386
anh tin bai

Sản xuất thú bông xuất khẩu (Ảnh: Minh Quang)

Trước những khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất công nghiệp, những tháng đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã tập trung tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp duy trì phát triển sản xuất, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong tháng 5, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục duy trì lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ, đồng thời UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp; nhờ vậy sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định và có dấu hiệu phục hồi.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2023 ước đạt 9.028,1 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 40.865 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ. 

CTV Kim Oanh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH