Infographic: Biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trở lại các ca nhiễm. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

Biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới

Cách khử khuẩn phòng chống COVID-19 trong tình hình mới 

Theo Chinhphu.vn
  • Từ khóa :