Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Thời gian:14h00, ngày 16/5/2023)
Lượt xem: 50
Xem chi tiết tại 131/GM-VPUBND
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH