Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
Lượt xem: 734
Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, phóng viên Báo Ninh Bình đã phỏng vấn đồng chí Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Lãnh đạo Quân khu 3 khảo sát thực địa diễn tập thực binh của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hồng Nam

PV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa, quy mô và yêu cầu cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023? 

Đại tá Đinh Công Thanh: Diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy phối hợp, hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh. Thông qua diễn tập kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến của tỉnh và rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. 

Năm nay, diễn tập KVTP tỉnh được tiến hành với đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang của tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Nội dung diễn tập bao gồm diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Trong đó, nội dung diễn tập thực binh bao gồm: Thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối an ninh, bạo loạn, giải cứu con tin, cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy; thực hành xử trí sự cố mất an toàn thông tin liên lạc, chiến tranh, không gian mạng, thực hành sơ tán nhân dân, thông báo, báo động phòng không, đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ mục tiêu và khắc phục hậu quả; thiết lập và vận hành bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị; thực binh đánh địch tạm dừng giữ vững KVPT của tỉnh. 

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2,5 ngày, 2 đêm và diễn ra ở nhiều khu vực với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều phương tiện. Do vậy, yêu cầu đặt ra là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn kết quả tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập với hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo từng cương vị chức trách được giao.

Công tác chuẩn bị bảo đảm chu đáo, cụ thể và toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Xây dựng công sự, trận địa và công trình chiến đấu để phục vụ diễn tập và sử dụng lâu dài. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng diễn tập, huấn luyện, luyện tập tổng duyệt chặt chẽ trước khi bước vào diễn tập. Bảo đảm bí mật và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các văn bản, văn kiện phục vụ diễn tập phải được sử dụng, quản lý theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các hướng dẫn có liên quan. Sau diễn tập, bổ sung hoàn chỉnh phương án, hệ thống văn kiện tác chiến KVPT các cấp. 

PV: Là lực lượng nòng cốt tham gia, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập như thế nào, thưa đồng chí? 

Đại tá Đinh Công Thanh: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu 3, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Tham mưu tổ chức nhiều hội nghị quán triệt và triển khai, giao nhiệm vụ, phân công cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia diễn tập. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và các địa phương xây dựng văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, đúng quy định. 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, giúp các ngành và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt phục vụ cho diễn tập, chủ động, tập trung thực hiện nhiệm vụ phục vụ bảo đảm diễn tập theo kế hoạch đã được xác định; tổ chức trinh sát thực địa các phương án thực binh đã dự kiến, thường xuyên tổ chức nhiều đợt khảo sát, kiểm tra, kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với hình thái chiến thuật và tình hình thực tế tại địa phương. Phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, 2 sở, 2 địa phương xây dựng kế hoạch hiệp đồng huấn luyện, thực binh chặt chẽ, an toàn, chất lượng. 

PV: Thưa đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm cần triển khai? 

Đại tá Đinh Công Thanh: Trước mắt, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương chủ động triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tham mưu hoàn thiện kịch bản, đề cương các nội dung diễn tập. Hiện nay, các lực lượng đang hoàn thiện các phần việc còn lại, đồng thời tổ chức luyện tập các nội dung; lực lượng thực binh đang tăng cường tổ chức luyện tập. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập KVPT tỉnh đang được triển khai tích cực, đồng bộ, bảo đảm các nội dung, yêu cầu đề ra. Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm bí mật, đoàn kết quân - dân; tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH