Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"
Lượt xem: 429
Căn cứ Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"; thực hiện Công văn số 502/UBND-VP7 ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam".
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến

 

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Bình yêu cầu: Bám sát theo định hướng thông tin, tuyên truyền của Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết", giai đoạn 2021 - 2025,  nội dung thi đảm bảo tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân, bám sát mục đích cuộc thi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng thành thạo phần mềm của Ban tổ chức trong tham gia cuộc thi. Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Về đối tượng tham gia: Cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; trọng tâm là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức; học sinh, sinh viên; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Các Đồn Biên phòng phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh chỉ đạo Đài truyền thanh các cấp tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh triển khai 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tham gia cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả.

Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi, có chiều sâu những nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan cho cán bộ, chiến sỹ và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.  

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH