Tập tin tải về:
Chưa có tập tin tải về!
Thông báo:
Không tồn tại văn bản dự thảo theo điều kiện
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 28/05/2023
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 24/05/2023
Ngày kết thúc: 24/06/2023
Lượt xem:23
2
Ngày bắt đầu: 22/05/2023
Ngày kết thúc: 22/06/2023
Lượt xem:4
3
Ngày bắt đầu: 19/05/2023
Ngày kết thúc: 19/06/2023
Lượt xem:5
4
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 17/06/2023
Lượt xem:5
5
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 17/06/2023
Lượt xem:7
6
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 17/06/2023
Lượt xem:3
7
Ngày bắt đầu: 12/05/2023
Ngày kết thúc: 12/06/2023
Lượt xem:12
8
Ngày bắt đầu: 12/05/2023
Ngày kết thúc: 12/06/2023
Lượt xem:15
9
Ngày bắt đầu: 12/05/2023
Ngày kết thúc: 12/06/2023
Lượt xem:17
10
Ngày bắt đầu: 11/05/2023
Ngày kết thúc: 11/06/2023
Lượt xem:11
11
Ngày bắt đầu: 10/05/2023
Ngày kết thúc: 10/06/2023
Lượt xem:12
12
Ngày bắt đầu: 09/05/2023
Ngày kết thúc: 09/06/2023
Lượt xem:15
13
Ngày bắt đầu: 08/05/2023
Ngày kết thúc: 08/06/2023
Lượt xem:17
14
Ngày bắt đầu: 04/05/2023
Ngày kết thúc: 04/06/2023
Lượt xem:21
15
Ngày bắt đầu: 04/05/2023
Ngày kết thúc: 04/06/2023
Lượt xem:17
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:27
2
Ngày bắt đầu: 26/04/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:20
3
Ngày bắt đầu: 26/04/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:19
4
Ngày bắt đầu: 26/04/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:16
5
Ngày bắt đầu: 26/04/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:17
6
Ngày bắt đầu: 12/04/2023
Ngày kết thúc: 12/05/2023
Lượt xem:42
7
Ngày bắt đầu: 06/04/2023
Ngày kết thúc: 06/05/2023
Lượt xem:47
8
Ngày bắt đầu: 20/03/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023
Lượt xem:82
9
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 16/04/2023
Lượt xem:71
10
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 16/04/2023
Lượt xem:73
11
Ngày bắt đầu: 14/03/2023
Ngày kết thúc: 14/04/2023
Lượt xem:79
12
Ngày bắt đầu: 10/03/2023
Ngày kết thúc: 10/04/2023
Lượt xem:67
13
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:63
14
Ngày bắt đầu: 07/03/2023
Ngày kết thúc: 07/04/2023
Lượt xem:91
15
Ngày bắt đầu: 03/03/2023
Ngày kết thúc: 03/04/2023
Lượt xem:67
16
Ngày bắt đầu: 02/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:72
17
Ngày bắt đầu: 20/02/2023
Ngày kết thúc: 20/03/2023
Lượt xem:84
18
Ngày bắt đầu: 17/02/2023
Ngày kết thúc: 17/03/2023
Lượt xem:66
19
Ngày bắt đầu: 14/02/2023
Ngày kết thúc: 14/03/2023
Lượt xem:104
20
Ngày bắt đầu: 10/02/2023
Ngày kết thúc: 10/03/2023
Lượt xem:77
21
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 08/03/2023
Lượt xem:73
22
Ngày bắt đầu: 07/02/2023
Ngày kết thúc: 07/03/2023
Lượt xem:152
23
Ngày bắt đầu: 01/02/2023
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Lượt xem:103
24
Ngày bắt đầu: 01/02/2023
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Lượt xem:75
25
Ngày bắt đầu: 19/01/2023
Ngày kết thúc: 19/02/2023
Lượt xem:78
26
Ngày bắt đầu: 12/01/2023
Ngày kết thúc: 12/02/2023
Lượt xem:76
27
Ngày bắt đầu: 11/01/2023
Ngày kết thúc: 11/02/2023
Lượt xem:75
28
Ngày bắt đầu: 04/01/2023
Ngày kết thúc: 04/02/2023
Lượt xem:71
29
Ngày bắt đầu: 26/12/2022
Ngày kết thúc: 26/01/2023
Lượt xem:81
30
Ngày bắt đầu: 23/12/2022
Ngày kết thúc: 23/01/2023
Lượt xem:73
31
Ngày bắt đầu: 20/12/2022
Ngày kết thúc: 20/01/2023
Lượt xem:92
32
Ngày bắt đầu: 16/12/2022
Ngày kết thúc: 16/01/2023
Lượt xem:85
33
Ngày bắt đầu: 15/12/2022
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Lượt xem:84
34
Ngày bắt đầu: 13/12/2022
Ngày kết thúc: 13/01/2023
Lượt xem:63
35
Ngày bắt đầu: 09/12/2022
Ngày kết thúc: 09/01/2023
Lượt xem:110
36
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 29/12/2022
Lượt xem:87
37
Ngày bắt đầu: 28/11/2022
Ngày kết thúc: 28/12/2022
Lượt xem:125
38
Ngày bắt đầu: 25/11/2022
Ngày kết thúc: 25/12/2022
Lượt xem:84
39
Ngày bắt đầu: 23/11/2022
Ngày kết thúc: 23/12/2022
Lượt xem:109
40
Ngày bắt đầu: 21/11/2022
Ngày kết thúc: 21/12/2022
Lượt xem:94
41
Ngày bắt đầu: 16/11/2022
Ngày kết thúc: 16/12/2022
Lượt xem:117
42
Ngày bắt đầu: 16/11/2022
Ngày kết thúc: 16/12/2022
Lượt xem:124
43
Ngày bắt đầu: 06/11/2022
Ngày kết thúc: 06/12/2022
Lượt xem:73
44
Ngày bắt đầu: 31/10/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:134
45
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:144
46
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:121
47
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:141
48
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:161
49
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 24/11/2022
Lượt xem:131
50
Ngày bắt đầu: 21/10/2022
Ngày kết thúc: 21/11/2022
Lượt xem:145
12345