CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 01/07/2024
Ngày kết thúc: 01/08/2024
Lượt xem:8
2
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 28/07/2024
Lượt xem:12
3
Ngày bắt đầu: 18/06/2024
Ngày kết thúc: 18/07/2024
Lượt xem:21
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 04/06/2024
Ngày kết thúc: 04/07/2024
Lượt xem:27
2
Ngày bắt đầu: 04/06/2024
Ngày kết thúc: 04/07/2024
Lượt xem:24
3
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 24/06/2024
Lượt xem:30
4
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 24/06/2024
Lượt xem:34
5
Ngày bắt đầu: 21/05/2024
Ngày kết thúc: 21/06/2024
Lượt xem:50
6
Ngày bắt đầu: 17/05/2024
Ngày kết thúc: 17/06/2024
Lượt xem:33
7
Ngày bắt đầu: 13/05/2024
Ngày kết thúc: 13/06/2024
Lượt xem:52
8
Ngày bắt đầu: 10/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:50
9
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 07/06/2024
Lượt xem:51
10
Ngày bắt đầu: 06/05/2024
Ngày kết thúc: 06/06/2024
Lượt xem:43
11
Ngày bắt đầu: 26/04/2024
Ngày kết thúc: 26/05/2024
Lượt xem:60
12
Ngày bắt đầu: 25/04/2024
Ngày kết thúc: 25/05/2024
Lượt xem:59
13
Ngày bắt đầu: 25/04/2024
Ngày kết thúc: 25/05/2024
Lượt xem:161
14
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:50
15
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:61
16
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:55
17
Ngày bắt đầu: 10/04/2024
Ngày kết thúc: 10/05/2024
Lượt xem:65
18
Ngày bắt đầu: 09/04/2024
Ngày kết thúc: 09/05/2024
Lượt xem:52
19
Ngày bắt đầu: 05/04/2024
Ngày kết thúc: 05/05/2024
Lượt xem:60
20
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:53
21
Ngày bắt đầu: 02/04/2024
Ngày kết thúc: 02/05/2024
Lượt xem:92
22
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 29/04/2024
Lượt xem:55
23
Ngày bắt đầu: 26/03/2024
Ngày kết thúc: 26/04/2024
Lượt xem:61
24
Ngày bắt đầu: 25/03/2024
Ngày kết thúc: 25/04/2024
Lượt xem:56
25
Ngày bắt đầu: 15/03/2024
Ngày kết thúc: 15/04/2024
Lượt xem:65
26
Ngày bắt đầu: 09/03/2024
Ngày kết thúc: 09/04/2024
Lượt xem:72
27
Ngày bắt đầu: 08/03/2024
Ngày kết thúc: 08/04/2024
Lượt xem:80
28
Ngày bắt đầu: 27/02/2024
Ngày kết thúc: 27/03/2024
Lượt xem:81
29
Ngày bắt đầu: 21/02/2024
Ngày kết thúc: 21/03/2024
Lượt xem:89
30
Ngày bắt đầu: 16/02/2024
Ngày kết thúc: 16/03/2024
Lượt xem:92
31
Ngày bắt đầu: 06/02/2024
Ngày kết thúc: 06/03/2024
Lượt xem:82
32
Ngày bắt đầu: 05/02/2024
Ngày kết thúc: 05/03/2024
Lượt xem:87
33
Ngày bắt đầu: 02/02/2024
Ngày kết thúc: 02/03/2024
Lượt xem:139
34
Ngày bắt đầu: 30/01/2024
Ngày kết thúc: 29/02/2024
Lượt xem:108
35
Ngày bắt đầu: 29/01/2024
Ngày kết thúc: 29/02/2024
Lượt xem:84
36
Ngày bắt đầu: 29/01/2024
Ngày kết thúc: 29/02/2024
Lượt xem:75
37
Ngày bắt đầu: 25/01/2024
Ngày kết thúc: 25/02/2024
Lượt xem:100
38
Ngày bắt đầu: 23/01/2024
Ngày kết thúc: 23/02/2024
Lượt xem:86
39
Ngày bắt đầu: 23/01/2024
Ngày kết thúc: 23/02/2024
Lượt xem:98
40
Ngày bắt đầu: 17/01/2024
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Lượt xem:79
41
Ngày bắt đầu: 17/01/2024
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Lượt xem:85
42
Ngày bắt đầu: 27/12/2023
Ngày kết thúc: 27/01/2024
Lượt xem:100
43
Ngày bắt đầu: 18/12/2023
Ngày kết thúc: 18/01/2024
Lượt xem:131
44
Ngày bắt đầu: 15/12/2023
Ngày kết thúc: 15/01/2024
Lượt xem:102
45
Ngày bắt đầu: 12/12/2023
Ngày kết thúc: 12/01/2024
Lượt xem:104
46
Ngày bắt đầu: 08/12/2023
Ngày kết thúc: 08/01/2024
Lượt xem:186
47
Ngày bắt đầu: 07/12/2023
Ngày kết thúc: 07/01/2024
Lượt xem:111
48
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 01/01/2024
Lượt xem:103
49
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 01/01/2024
Lượt xem:99
50
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 01/01/2024
Lượt xem:93
1234567

Tập tin tải về:
Chưa có tập tin tải về!
Thông báo:
Không tồn tại văn bản dự thảo theo điều kiện
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 13/07/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung