Tập tin tải về:
Chưa có tập tin tải về!
Thông báo:
Không tồn tại văn bản dự thảo theo điều kiện
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 27/09/2023
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 18/09/2023
Ngày kết thúc: 18/10/2023
Lượt xem:6
2
Ngày bắt đầu: 12/09/2023
Ngày kết thúc: 12/10/2023
Lượt xem:27
3
Ngày bắt đầu: 09/09/2023
Ngày kết thúc: 09/10/2023
Lượt xem:21
4
Ngày bắt đầu: 28/08/2023
Ngày kết thúc: 28/09/2023
Lượt xem:12
5
Ngày bắt đầu: 28/08/2023
Ngày kết thúc: 28/09/2023
Lượt xem:17
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 23/08/2023
Ngày kết thúc: 23/09/2023
Lượt xem:3
2
Ngày bắt đầu: 17/08/2023
Ngày kết thúc: 17/09/2023
Lượt xem:15
3
Ngày bắt đầu: 09/08/2023
Ngày kết thúc: 09/09/2023
Lượt xem:12
4
Ngày bắt đầu: 08/08/2023
Ngày kết thúc: 08/09/2023
Lượt xem:22
5
Ngày bắt đầu: 04/08/2023
Ngày kết thúc: 04/09/2023
Lượt xem:22
6
Ngày bắt đầu: 04/08/2023
Ngày kết thúc: 04/09/2023
Lượt xem:19
7
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:18
8
Ngày bắt đầu: 28/07/2023
Ngày kết thúc: 28/08/2023
Lượt xem:15
9
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 17/08/2023
Lượt xem:19
10
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 17/08/2023
Lượt xem:19
11
Ngày bắt đầu: 14/07/2023
Ngày kết thúc: 14/08/2023
Lượt xem:20
12
Ngày bắt đầu: 14/07/2023
Ngày kết thúc: 14/08/2023
Lượt xem:19
13
Ngày bắt đầu: 13/07/2023
Ngày kết thúc: 13/08/2023
Lượt xem:18
14
Ngày bắt đầu: 12/07/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:18
15
Ngày bắt đầu: 07/07/2023
Ngày kết thúc: 07/08/2023
Lượt xem:24
16
Ngày bắt đầu: 04/07/2023
Ngày kết thúc: 04/08/2023
Lượt xem:28
17
Ngày bắt đầu: 28/06/2023
Ngày kết thúc: 28/07/2023
Lượt xem:45
18
Ngày bắt đầu: 13/06/2023
Ngày kết thúc: 13/07/2023
Lượt xem:40
19
Ngày bắt đầu: 10/06/2023
Ngày kết thúc: 10/07/2023
Lượt xem:34
20
Ngày bắt đầu: 06/06/2023
Ngày kết thúc: 06/07/2023
Lượt xem:59
21
Ngày bắt đầu: 01/06/2023
Ngày kết thúc: 01/07/2023
Lượt xem:55
22
Ngày bắt đầu: 01/06/2023
Ngày kết thúc: 01/07/2023
Lượt xem:57
23
Ngày bắt đầu: 30/05/2023
Ngày kết thúc: 30/06/2023
Lượt xem:51
24
Ngày bắt đầu: 29/05/2023
Ngày kết thúc: 29/06/2023
Lượt xem:44
25
Ngày bắt đầu: 24/05/2023
Ngày kết thúc: 24/06/2023
Lượt xem:84
26
Ngày bắt đầu: 22/05/2023
Ngày kết thúc: 22/06/2023
Lượt xem:61
27
Ngày bắt đầu: 22/05/2023
Ngày kết thúc: 22/06/2023
Lượt xem:47
28
Ngày bắt đầu: 19/05/2023
Ngày kết thúc: 19/06/2023
Lượt xem:50
29
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 17/06/2023
Lượt xem:58
30
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 17/06/2023
Lượt xem:59
31
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 17/06/2023
Lượt xem:49
32
Ngày bắt đầu: 12/05/2023
Ngày kết thúc: 12/06/2023
Lượt xem:56
33
Ngày bắt đầu: 12/05/2023
Ngày kết thúc: 12/06/2023
Lượt xem:60
34
Ngày bắt đầu: 12/05/2023
Ngày kết thúc: 12/06/2023
Lượt xem:59
35
Ngày bắt đầu: 11/05/2023
Ngày kết thúc: 11/06/2023
Lượt xem:58
36
Ngày bắt đầu: 10/05/2023
Ngày kết thúc: 10/06/2023
Lượt xem:58
37
Ngày bắt đầu: 09/05/2023
Ngày kết thúc: 09/06/2023
Lượt xem:59
38
Ngày bắt đầu: 08/05/2023
Ngày kết thúc: 08/06/2023
Lượt xem:61
39
Ngày bắt đầu: 04/05/2023
Ngày kết thúc: 04/06/2023
Lượt xem:61
40
Ngày bắt đầu: 04/05/2023
Ngày kết thúc: 04/06/2023
Lượt xem:56
41
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:67
42
Ngày bắt đầu: 26/04/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:66
43
Ngày bắt đầu: 26/04/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:63
44
Ngày bắt đầu: 26/04/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:59
45
Ngày bắt đầu: 26/04/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:58
46
Ngày bắt đầu: 12/04/2023
Ngày kết thúc: 12/05/2023
Lượt xem:91
47
Ngày bắt đầu: 06/04/2023
Ngày kết thúc: 06/05/2023
Lượt xem:94
48
Ngày bắt đầu: 20/03/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023
Lượt xem:120
49
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 16/04/2023
Lượt xem:109
50
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 16/04/2023
Lượt xem:114
123456