Lượt xem: 612

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình: tiếp nhận và giải quyết 1.339 TTHC của 17 sở, ban, ngành

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Tính đến hết quý III, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 1.339 TTHC của 17 sở, ban, ngành và 43 TTHC của 03 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, cụ thể: TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4: 997 TTHC, đạt tỷ lệ 74,45%. TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3: 134 TTHC, đạt 10,01%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch thông tin, quy trình giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.ninhninh.gov.vn) và Website Trung tâm (https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn).

Việc tra cứu thông tin, quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm được thực hiện nhanh chóng, chính xác và thuận tiện thông qua hệ thống 18 màn hình cảm ứng.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI