Lượt xem: 516

[Infographics] Kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì phát triển, đẩy mạnh sản xuất.
[Infographics] Kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2022

 

 

Thiết kế: Đinh Duy

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI