Lượt xem: 2906

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026• Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Bùi Hoàng Hà
• Sinh ngày: 05/5/1969
• Quê quán: Xã Thanh Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị
• Trình độ lý luận chính trị:
• Điện thoại: 0912.222.996
• Email: habh.snv@ninhbinh.gov.vn


• Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Hoàng Hà 
• Sinh ngày: 30/7/1973
• Quê quán:  Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
• Điện thoại:
• Email: 
   

• Uỷ viên: Nguyễn Văn Định 
• Sinh ngày: 01/12/1975
• Quê quán: Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
• Điện thoại: 0912.763.763
• Email: dinhnv.vphdnd@ninhbinh.gov.vn
   
  • Uỷ viên: Phạm Hồng Thái
• Sinh ngày:
• Quê quán: 
• Trình độ chuyên môn: 
• Trình độ lý luận chính trị:
• Điện thoại: 
• Email: 
   
  • Uỷ viên: Lê Thu Hà
• Sinh ngày:
• Quê quán: 
• Trình độ chuyên môn: 
• Trình độ lý luận chính trị:
• Điện thoại: 
• Email: 
   
Dữ liệu đang cập nhật
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI