Lượt xem: 3231

TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Phường Ninh Khánh  -TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3881794

- Email: bantuyengiao@tinhdoangninhbinh.gov.vn

-Website: http://tinhdoanninhbinh.gov.vn/news/I. BAN LÃNH ĐẠO

 
   Bí thư Trịnh Như Lâm
  • Sinh năm: 1984 
  
• Quê quán: Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.723.886
 
   
    • Phó  Bí thư:  Bùi Chính Thức
  • Sinh năm: 24/5/1987
  • Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 


Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng  5. Ban TNCNNT&ĐT
2. Ban Tuyên giáo  6. Ban Thiếu nhi - Trường học
3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên  7. Trung tâm Thanh thiếu nhi
4. Ban Tổ chức - Kiểm tra  

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại đây

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI