Lượt xem: 2314

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:   Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

-Điện thoại/Fax: (0229) 3874654I. BAN LÃNH ĐẠO

    
  • Trưởng Ban  Bùi Mai Hoa
  • Sinh ngày: 20/9/1969
  
• Quê quán: Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.211.289
  • Email: hoahongnb69@gmail.com • Phó Trưởng Ban Thường trực Nguyễn Xuân Hải
  • Sinh ngày: 30/12/1963
  
• Quê quán: Xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.919.536
  • Email: nguyenxuanhai@TUNinhBinh

 
  • Phó Trưởng Ban Lê Xuân Giang
  • Sinh ngày: 20/8/1962
  
• Quê quán: Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
  • Trình độ lý luận chính trị: Đang học cao cấp
  • Điện thoại: 0912.359.247
  • Email: lexuangiang@TUNinhBinh

 
  • Phó Trưởng Ban Lê Mạnh Hùng
  • Sinh ngày: 08/2/1977
  
• Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.730.890
  • Email: lemanhhung@TUNinhBinh
Dữ liệu đang cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phòng Thông tin  - Tổng hợp  4. Phòng Khoa giáo
2. Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng  5. Bộ phận chuyên trách Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh
3. Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản  

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại file đính kèm

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI