Lượt xem: 349

Gia Viễn triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023

Vụ Đông xuân là vụ có diện tích canh tác lớn, có ý nghĩa quan trọng quyết định năng suất, sản lượng cả năm ở huyện Gia Viễn. Tại hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023, nhiều giải pháp kỹ thuật đã được rút ra từ thực tiễn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả vụ.

Các đại biểu dự hội nghị

 Vụ Đông xuân 2021-2022 toàn huyện gieo trồng được trên 6500 ha, trong đó diện tích lúa đạt 6024 ha, còn lại là cây trồng các loại, mặc dù diện tích giảm hơn so với năm trước, song do chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nên giá trị canh tác ổn định, năng suất 65,5 tạ/ha; đạt gần 106% kế hoạch. Nguyên nhân là chuyển dịch trà xuân sớm sang trà xuân muộn với bộ giống mới năng suất chất lượng cao, áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất, mở rộng diện tích cơ giới các khâu đoạn như: làm đất, cấy, thu hoạch, sấy… liên kết sản xuất chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất hữu cơ đáp ứng thị trường. Thực tế đã xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu, cây ăn quả, rau màu cao cấp đạt giá trị kinh tế cao.

Quang cảnh hội nghị

 Vụ Đông xuân 2022-2023, Gia Viễn phấn đấu gieo trồng gần 6300 ha cây trồng các loại, trong đó có gần 5.800 ha lúa; năng suất lúa đạt trên 62 tạ/ha. Nhiều giải pháp được thống nhất trên cơ sở bài học, kinh nghiệm được đúc kết từ vụ Đông xuân 2021-2022, trong đó quan tâm tới biện pháp kỹ thuật: Tăng cường ải, làm dầm cho 100% diện tích, giảm gieo thẳng, gieo vãi, tăng cường gieo mạ khay, cấy máy, xây dựng bộ giống lúa chất lượng cao phù hợp đồng đất, phát huy hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình mới đầu tư xây dựng và nâng cấp; thực hiện được bón lót cho 80%. Cơ cấu trà xuân sớm 10% dành cho vùng tiểu mãn, còn lại là 90% xuân muộn; tiếp tục mở rộng mô hình lúa chất lượng cao, gieo trồng theo hướng hữu cơ và có liên kết chuỗi giá trị để giải quyết đầu ra cho bà con nông dân. Gia viễn phấn đấu kết thúc khâu cấy trước ngày 25/2/2023./.

Theo nbtv.vn
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI