Lượt xem: 343

Ninh Bình thuộc nhóm có tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao nhất toàn quốc

Thời gian qua, ngành Y tế Ninh Bình tiếp tục triển khai các đợt tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên. Tỷ lệ tiêm chủng của tất cả các nhóm tuổi tại tỉnh Ninh Bình đều cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc. Đặc biệt, Ninh Bình được xếp vào nhóm địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao nhất toàn quốc.
Ninh Bình thuộc nhóm có tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao nhất toàn quốc

Tiêm phòng cho đối tượng học sinh.

Tính đến thời điểm ngày 24/11/2022, số lượng vắc xin đã tiêm là 2.859.196  liều. Trong đó, tiêm tối thiểu 1 mũi cho 99,90% dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại tỉnh Ninh Bình, 100% dân số từ 12 - dưới 17 tuổi và 97,54% dân số từ 5 - dưới 12  tuổi; tiêm đủ 2 mũi cho 99,38% dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình, 100% dân số từ 12 - dưới 17 tuổi và 75,71% dân số từ 5 - dưới 12 tuổi. 

Tiêm mũi 3 cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình đạt 93,79%, đối tượng từ 12 - dưới 17 tuổi đạt 78,94%. Tiêm mũi 4 cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình đạt 100%. Tiêm mũi nhắc lại cho đối tượng tiêm mũi bổ sung là 226.900 người. Hầu hết các phản ứng sau tiêm ghi nhận ở mức độ nhẹ, chỉ ghi nhận 1 trường hợp phản ứng nặng được nhanh chóng  xử trí ổn định. 

Tính đến thời điểm ngày 24/11/2022, số lượng vắc xin đã tiêm là 2.844.677 liều. Trong đó: tiêm tối thiểu 1 mũi cho 99,90% dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại tỉnh Ninh Bình, 100% dân số từ 12 - dưới 17 tuổi và 97,54% dân số từ 5 - dưới 12  tuổi; tiêm đủ 2 mũi cho 99,38% dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại tỉnh Ninh Bình,  100% dân số từ 12 - dưới 17 tuổi và 75,71% dân số từ 5 - dưới 12 tuổi. Tiêm mũi 3 cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình đạt 93,79%, đối tượng từ 12  - dưới 17 tuổi đạt 78,47%. Tiêm mũi 4 cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình đạt 100%. Tiêm mũi nhắc lại cho đối tượng tiêm mũi bổ sung: 226.900 người. 

Theo Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI