• Thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Kiều Oanh

  Thông báo tìm chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 01/01/1964; nơi cư trú trước khi biệt tích: số nhà 61, đường Đồng Giao, tổ 20, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 09/12/2004 đến nay.

 • Thông báo tìm kiếm chị Phạm Thị Huệ

  Thông báo tìm chị Phạm Thị Huệ, sinh năm 1996, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 8B, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình bỏ nhà đi từ đầu năm 2018 đến nay không có tin tức gì.

 • Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thanh

  Thông báo tìm ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1948; Nơi cư trú cuối cùng: xóm 6, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Ông Thanh bỏ đi biệt tích khỏi địa phương từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì.

 • Thông báo tìm kiếm chị Lý Thị Huỳnh Như

  Thông báo tìm kiếm: chị Lý Thị Huỳnh Như, sinh năm 1993.  Địa chỉ trước biệt tích: Số nhà 06, ngõ 548, đường Nguyễn Công Trứ, phố Thượng Lân, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Chị Như vắng mặt nơi cư trú từ tháng 3 năm 2017 đến nay.

 • Thông báo tìm kiếm ông Đặng Quốc Ngữ

  Thông báo tìm kiếm: ông Đặng Quốc Ngữ, sinh năm 1944.  Địa chỉ trước biệt tích: Xí nghiệp cấu kiện bê tông Hà Nam Ninh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ông Ngữ vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1989.

 • Thông báo tìm kiếm chị Hoàng Thị Ánh Tuyết

  Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình thông báo tìm kiếm chị Hoàng Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1983; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: phố Hợp Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Chị Hoàng Thị Ánh Tuyết vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5 năm 2018 đến nay.

  1 2 3 4 5 6