• Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác

  Chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy các cấp, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm từ cơ sở; định kỳ tổ chức đối thoại với Nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

 • Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa tương lai

  Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại được bàn nhiều, sâu và rộng như hiện nay. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi văn hóa lâm nguy còn đáng sợ hơn Tổ quốc lâm nguy; văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất như Đại văn hào Mácxim Goócky đã nói. Điều có ý nghĩa chân lý đó bị chúng ta bỏ quên quá lâu. Hãy trở về với Hồ Chí Minh, con người đã tỏa ra một nền văn hóa tương lai.

 • Lan tỏa hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với cộng đồng quốc tế

  Chuỗi các hoạt động kỷ niệm nhân dịp 35 năm tổ chức UNESCO thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

 • Lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh

  Triển lãm không chỉ góp phần lưu giữ những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn bày tỏ tình cảm sâu sắc, tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Bác; lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa thông qua việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác, cống hiến và phụng sự Tổ quốc

 • Nhớ lời căn dặn của Hồ Chủ tịch về phòng, chống tham nhũng

  Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xây phải đi liền với chống, phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ dẫn đến sự suy yếu của Đảng, trong đó có nạn tham ô, tham nhũng – thứ giặc nội xâm, giặc ở trong lòng “ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng”.