TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 273
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
459/BC-TTKN 23/11/2021 Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, chất chuẩn phục vụ công tác chuyên môn năm 2021
Lượt xem: 27
Tải về 5
867/QĐ-UBND 22/11/2021 QĐ V/v Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 40
Tải về 3
863/QĐ-UBND 19/11/2021 QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2021
Lượt xem: 35
Tải về 0
864/QĐ-UBND 19/11/2021 QĐ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm mô hình thiết bị y tế phục vụ công tác giảng dạy cho Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Lượt xem: 27
Tải về 0
847/QĐ-UBND 17/11/2021 QĐ V/v thuê dịch vụ thực hiện xây dựng mốc ranh giới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Nghị quyết số 861/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Xây dựng mốc ranh giới, đo vẽ bổ sung các yếu tố địa vật vào bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10.000 khu vực Chín quả đồi Lim và khu vực Đền Cát đùn theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 19
Tải về 0
869/QĐ-UBND 17/11/2021 QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mốc ranh giới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Nghị quyết số 861/NQUBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Xây dựng mốc ranh giới, đo vẽ bổ sung các yếu tố địa vật vào bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10.000 khu vực Chín quả đồi Lim và khu vực Đền Cát đùn theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 10
Tải về 0
837/QĐ-UBND 15/11/2021 QĐ v/v Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 50
Tải về 0
838/QĐ-UBND 15/11/2021 QĐ V/v Thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ, tổ chức ứng cứu, xử lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 49
Tải về 1
819/QĐ-UBND 02/11/2021 QĐ v/v Mua sắm mô hình thiết bị y tế phục vụ công tác giảng dạy cho Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Lượt xem: 54
Tải về 2
817/QĐ-UBND 01/11/2021 QĐ v.v Mua sắm phương tiện phòng hộ, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Y tế năm 2021
Lượt xem: 60
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH