Tổng số: 312
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
111/KH-UBND 26/07/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Lượt xem: 16
Tải về 1
112/KH-UBND 26/07/2021 Kế hoạch hỗ trợ đổi mới công nghệ và bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 16
Tải về 0
176/KH-BCĐ 26/07/2021 KH Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 17
Tải về 0
108/KH-UBND 22/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 13
Tải về 2
169/KH-BCĐ 15/07/2021 Kế hoạch Tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 11
Tải về 1
102/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 22
Tải về 0
103/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 40
Tải về 3
98/KH-UBND 02/07/2021 KH Quản lý rừng bền vững năm 2021
Lượt xem: 24
Tải về 3
99/KH-UBND 02/07/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 34
Tải về 6
97/KH-UBND 01/07/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 31
Tải về 4
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH