Tổng số: 371
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
93/KH-UBND 12/05/2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Lượt xem: 8
Tải về 0
92/KH-UBND 11/05/2022 Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026.
Lượt xem: 8
Tải về 0
87/KH-UBND 09/05/2022 Kế hoạch Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.
Lượt xem: 28
Tải về 0
83/KH-UBND 29/04/2022 Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.
Lượt xem: 13
Tải về 0
84/KH-UBND 29/04/2022 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 13
Tải về 0
81/KH-UBND 25/04/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 15
Tải về 2
82/KH-UBND 25/04/2022 Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Lượt xem: 14
Tải về 0
78/KH-UBND 20/04/2022 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2030.
Lượt xem: 70
Tải về 0
79/KH-UBND 20/04/2022 Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.
Lượt xem: 127
Tải về 0
71/KH-UBND 08/04/2022 Kế hoạch Hành động về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 112
Tải về 1
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH