TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 358
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
222/BC-UBND 28/12/2022 Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về

0

212/BC-TCTĐA06 21/12/2022 Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 141
Tải về

7

210/BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Lượt xem: 84
Tải về

7

207/BC-UBND 13/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 89
Tải về

8

203/BC-UBND 05/12/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.
Lượt xem: 132
Tải về

3

118/BC-VPUBND 05/12/2022 Báo cáo Kết quả công tác công tác dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Lượt xem: 228
Tải về

12

198/BC-UBND 29/11/2022 Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Lượt xem: 123
Tải về

9

182/BC-UBND 25/11/2022 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 (trình HĐND tỉnh cuối năm 2022)
Lượt xem: 96
Tải về

1

190/BC-UBND 25/11/2022 Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2023.
Lượt xem: 111
Tải về

3

180/BC-UBND 18/11/2022 Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
Lượt xem: 128
Tải về

2

12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH