TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 308
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
93/BC-UBND 26/07/2021 Báo cáo Tổng kết công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 23
Tải về 1
175/BC-BCĐ 26/07/2021 Báo cáo Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Tính đến 18h00 ngày 24/7/2021)
Lượt xem: 43
Tải về 3
91/BC-UBND 21/07/2021 Báo cáo Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 56
Tải về 2
92/BC-UBND 21/07/2021 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn”
Lượt xem: 23
Tải về 0
77/BC-UBND 09/07/2021 Báo cáo kết quả rà soát thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 52
Tải về 1
78/BC-UBND 09/07/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 60
Tải về 4
71/BC-UBND 25/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2021
Lượt xem: 14
Tải về 4
72/BC-UBND 25/06/2021 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lượt xem: 17
Tải về 2
146/BC-BCĐ 23/06/2021 Báo cáo Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Tính đến 18h00 ngày 22/6/2021)
Lượt xem: 17
Tải về 3
138/BC-BCĐ 17/06/2021 Báo cáo Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Tính đến 18h00 ngày 16/6/2021)
Lượt xem: 6
Tải về 1
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH