TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 2881
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
62/2022/QĐ-UBND 22/11/2022 QĐ v/v Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 26
Tải về 0
1057/QĐ-UBND 22/11/2022 QĐ v.v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 14
Tải về 2
1058/QĐ-UBND 22/11/2022 Đ v/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết tiểu khu XII-02 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 20
Tải về 3
1059/QĐ-UBND 22/11/2022 QĐ v/v phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp
Lượt xem: 14
Tải về 0
1060/QĐ-UBND 22/11/2022 QĐ v/v sửa đổi chỉ tiêu quy hoạch về tầng cao tối đa của tiểu khu IV-01 tại bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất thuộc Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 14
Tải về 0
1053/QĐ-UBND 17/11/2022 QĐ v/v Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô”
Lượt xem: 29
Tải về 0
1052/QĐ-UBND 17/11/2022 QĐ v/v phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng tuyến đường liên xã Yên Mạc- Yên Mỹ (Thôn Tây Sơn xã Yên Mạc đến xóm 10 xã Yên Mỹ)” tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô
Lượt xem: 20
Tải về 1
1051/QĐ-UBND 17/11/2022 QĐ v/v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn.
Lượt xem: 22
Tải về 0
111/QĐ-VPUBND 17/11/2022 Quyết định thành lập Tổ thẩm định E - HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hội trường lớn trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 22
Tải về 0
178/BC-UBND 17/11/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11
Lượt xem: 37
Tải về 2
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH