TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
391-TB/TU 30/08/2021 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 01/9/2021
Lượt xem: 281
Tải về 1
341-TB/TU 29/06/2021 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 7 năm 2021
Lượt xem: 240
Tải về 0
101/TB-TU 02/02/2021 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 02/2/2021
Lượt xem: 604
Tải về 8
2411-TB/TU 05/10/2020 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 10 năm 2020
Lượt xem: 582
Tải về 3
2644-CV/TU 29/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 535
Tải về 9
2475-CV/TU 27/03/2020 CV v.v tạm dừng tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ và lùi thời gian sinh hoạt chi bộ đảng định kỳ
Lượt xem: 636
Tải về 14
2435-CV/TU 08/03/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 649
Tải về 14
1756/TB-TU 03/02/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh uỷ
Lượt xem: 738
Tải về 14
1730-TB/TU 31/12/2019 Về việc hoãn lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 1 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ
Lượt xem: 971
Tải về 3
1671/TB-TU 29/10/2019 Thông báo về việc hoãn lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 06/11/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Lượt xem: 589
Tải về 1
12
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH