TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/TB-VPUBND 07/03/2022 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 178
Tải về 5
13/QĐ-VPUBND 13/01/2022 Quyết định ban hành Quy chế văn hoá công sở của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 460
Tải về 3
02/TB-VPUBND 10/01/2022 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 719
Tải về 4
85/QĐ-VPUBND 15/10/2021 QĐ v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 349
Tải về 3
77/QĐ-VPUBND 29/09/2021 Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 335
Tải về 3
23/TB-VPUBND 09/03/2020 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 810
Tải về 3
02/TB-VPUBND 03/01/2020 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp Công dân
Lượt xem: 896
Tải về 5
847/VP-UBND 04/11/2019 v/v xác nhận tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã: Gia Vân, huyện Gia Viễn; Yên Từ, huyện Yên Mô; Khánh Thiện, huyện Yên Khánh
Lượt xem: 657
Tải về 1
90/BC-VPUBND 30/10/2019 Báo cáo v/v kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người và thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2019 của Chính phủ.
Lượt xem: 672
Tải về 13
89/BC-VPUBND 29/10/2019 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 595
Tải về 16
123
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH