Phương án Phòng chống lụt bão năm 2019
Số ký hiệu văn bản 47/PA-ĐPCLB
Ngày ban hành 04/06/2019
Ngày hiệu lực 04/06/2019
Trích yếu nội dung Phương án Phòng chống lụt bão năm 2019
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Phương án
Người ký duyệt Phạm Tuyết Ngọc
Tài liệu đính kèm 47_20190604050648938930_vnpt_ca_signed_20190604050745.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH