Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2018
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 22/03/2018
Ngày hiệu lực 23/03/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2018
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25_20180322085257612610.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH