Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 97/UBND-VP6
Ngày ban hành 21/03/2018
Ngày hiệu lực 21/03/2018
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 97_20180321082238221220.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH