Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế
Số ký hiệu văn bản 1022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1022.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH