Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 171/KH-UBND
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày hiệu lực 20/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 171.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH