V/v đăng cai tổ chức Giải chạy “Cúc Phương Jungle Paths năm 2023”.
Số ký hiệu văn bản 756/UBND-VP6
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung V/v đăng cai tổ chức Giải chạy “Cúc Phương Jungle Paths năm 2023”.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 756.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH