QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm Windows, Microsoft office tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 852/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2022
Ngày hiệu lực 03/10/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm Windows, Microsoft office tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 852.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH