Báo cáo kết quả giám sát tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu
Số ký hiệu văn bản 146/BC-UBND
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả giám sát tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 146.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH