V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 607/UBND-VP6
Ngày ban hành 26/08/2022
Ngày hiệu lực 26/08/2022
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 607.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH