Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Kim Sơn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 656/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Kim Sơn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 656.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH