Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020
Số ký hiệu văn bản 131/KH-UBND
Ngày ban hành 29/11/2019
Ngày hiệu lực 29/11/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Phạm Quang Ngọc
Tài liệu đính kèm 131.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH