QĐ v/v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Mai Sơn, huyện Yên Mô
Số ký hiệu văn bản 630/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Mai Sơn, huyện Yên Mô
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Người ký duyệt Phạm Quang Ngọc
Tài liệu đính kèm QD 630.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH