Thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tiếp và xem xét một số đề nghị của các doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 37/TB-UBND
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày hiệu lực 31/05/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tiếp và xem xét một số đề nghị của các doanh nghiệp
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 37.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH