Báo cáo v/v chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận
Số ký hiệu văn bản 85-BC/BCSĐ
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo v/v chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 85.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH