Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Ninh Bình quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 89/BC-BĐD
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Ninh Bình quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 89.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH