QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 412/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 412.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH