Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 83.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH