QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện Chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 405/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện Chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt năm 2022.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 405.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH