Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 82.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH