V/v chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn
Số ký hiệu văn bản 351/UBND-VP5
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung V/v chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông tin đấu giá đất
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 351.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH