Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2030.
Số ký hiệu văn bản 78/KH-UBND
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2030.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 78.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH