QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.
Số ký hiệu văn bản 389/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 389.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH