QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 381/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 381.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH