Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 72/KH-UBND
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày hiệu lực 08/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 72.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH