Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II.
Số ký hiệu văn bản 44/BC-UBND
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày hiệu lực 08/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 44.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH