QĐ V/v Cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thanh toán chi phí vận chuyển công dân tỉnh Ninh Bình tại các tỉnh, thành phía Nam trở về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt vận chuyển ngày 14/10/2021).
Số ký hiệu văn bản 146/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2022
Ngày hiệu lực 23/02/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v Cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thanh toán chi phí vận chuyển công dân tỉnh Ninh Bình tại các tỉnh, thành phía Nam trở về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt vận chuyển ngày 14/10/2021).
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 146.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH